Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2627
Title: Czytelnik
Authors: Prower, Emanuel
Keywords: językoznawstwo; czytelnik
Issue Date: 1988
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 213-220). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "To ja , czytelnik. Do mnie zwracają się Tekst, Margines i Nawias. Zwracając się do mnie, zakładają moje istnienie . Zarazem jednak każdy z nich na swój sposób kwestionuje moją tożsamość. Tekst przeistacza mnie w tekst, Margines spycha mnie na margines, Nawias bierze mnie w nawias. Tym samym, choć zakładają moje istnienie, równocześnie , kwestionując moją tożsamość, zdają się moje istnienie podawać w wątpliwość. Bo czyż można istnieć nie mając tożsamości? Taki stan rzeczy Stawia mnie, czytelnika, w wysoce niejasnej sytuacji. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2627
ISBN: 8322602189
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prower_Czytelnik.pdf417,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons