Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2629
Title: Margines
Authors: Kalaga, Wojciech
Keywords: językoznawstwo; margines
Issue Date: 1988
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 194-202). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "To ja , margines. Za chwilę zajmę miejsce tekstu i nie będzie to czyn w żadnej mierze egocentryczny (ErrGOcentryczny?), jak mógłby sądzić zadufany w sobie i w tekście czytelnik. Będzie to tylko akt sankcjonujący moje faktyczne usytuowanie. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2629
ISBN: 8322602189
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalaga_Margines.pdf458,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons