Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2632
Tytuł: Tekst
Autor: Rachwał, Tadeusz
Słowa kluczowe: językoznawstwo; tekst
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 185-193). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: "To ja , tekst. Tak przedstawiwszy się , drogi Czytelniku, nie powiedziałem o sobie jeszcze właściwie niczego. Pisząc to , niczego praktycznie nie wskazałem. Pisząc ja o tym, co to wskazuje,wycisnąłem piętno tożsamości na czymś, czego nawet nie udało ml się wskazać. Biorąc mnie do ręki wiedziałeś, Czytelniku, że jestem tekstem. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2632
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rachwal_Tekst.pdf469,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons