Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2632
Title: Tekst
Authors: Rachwał, Tadeusz
Keywords: językoznawstwo; tekst
Issue Date: 1988
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 185-193). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "To ja , tekst. Tak przedstawiwszy się , drogi Czytelniku, nie powiedziałem o sobie jeszcze właściwie niczego. Pisząc to , niczego praktycznie nie wskazałem. Pisząc ja o tym, co to wskazuje,wycisnąłem piętno tożsamości na czymś, czego nawet nie udało ml się wskazać. Biorąc mnie do ręki wiedziałeś, Czytelniku, że jestem tekstem. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2632
ISBN: 8322602189
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rachwal_Tekst.pdf469,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons