Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2635
Tytuł: "Czytająca list przy otwartym oknie"
Autor: Sławek, Tadeusz
Słowa kluczowe: językoznawstwo; estetyka odbioru; czytanie
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 164-181). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The text is an analysis of the Yermeer’s picture and focuses on the presentation of the most significant elements of reading. Among them, as the essay points out, are: 1. The principle of absence ( of the author as vell as the reader who, when immersed in reading, loses his sense of self-awareness); 2. Changes in the structure of the human ego (when we are unself-cen teed then we are displaced from the boundaries of our personality and reach the status describable in ontologioal terms as that of "beforeperson"); 3. This implies the placement o f reading in the gap between the space of the light of reason and the dark, chactic area of understanding exceeding human measure.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2635
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawek_Czytajaca_list_przy_otwartym_oknie.pdf747,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons