Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2660
Tytuł: Podglądanie : o "Kamiennych tablicach" Wojciecha Żukrowskiego
Autor: Bartos, Ewa
Słowa kluczowe: Wojciech Żukrowski; "Kamienne tablice"
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 429-442). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Voyerism. On Kamienne tablice by Wojciech Żukrowski is an analysis and interpretation of the most popular novel written by the author of Porwanie w Tiutiurlistanie, a romance taking place in the light of the events of the Hungarian resolution in 1956. The author of the article pays special attention to the motive of voyeurism which, according to her, organizes both the space and structure of the whole work. Voyerism is an oppressive element is becoming here writer’s hidden diagnosis on a political situation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2660
ISBN: 9788322622452
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartos_Podgladanie.pdf347,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons