Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2705
Tytuł: Małe życie eksulanta
Autor: Kadłubek, Zbigniew
Słowa kluczowe: Max Herrmann-Neisse: Czas pośredni. 68 wierszy i 2 fragmenty prozy w 70. rocznicę śmierci; recenzja
Data wydania: 2013
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2013, nr 1, s. 271-277
Abstrakt: The text is a discussion of two publications: Max Herrmann-Neiße: Czas pośredni. 68 wierszy i 2 fragmenty prozy w 70. rocznicę śmierci (selection, translation and introduction by Beata Giblak and Wojciech Kunicki. Wrocław–Dresden: Neisse Verlag, 2012, 300 p.) and Auch in Neisse im Exil. Max Herrmann-Neiße. Leben, Werk und Wirkung (1886–1941) (published by Beata Giblak and Wojciech Kunicki. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2012, 541 p.). Max Herrmann-Neiße’s writing, though unknown for many years, has been translated into Polish and a has resulted in a monograph. The Upper-Silesian author, writing in German, as it turns out, is a universal word artist, an important figure in the German culture of the 1920s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2705
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kadlubek_Male_zycie_eksulanta.pdf344,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons