Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2721
Tytuł: Problem historii filozofii. Część druga
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: history of philosophy; history of concepts; history of problems; Hans-Georg Gadamer; Nicolai Hartmann
Data wydania: 2016
Źródło: Ruch Filozoficzny, 2016, nr 2, s. 7-27
Abstrakt: Relation between philosophy and its history is an important element of philosophical reflection in both Baden and Marburg school of neo-Kantianism. Associated with the spirit of the school although not a member of it Hans-Georg Gadamer starts, in the name of history of concepts, a discussion with understanding of philosophy as a history of philosophical problems. Analysis leads to a conclusion that the key to understanding the difference between the position of Neo-Kantians (especially Hartmann) and the position of Gadamer is the understanding of philosophy. Neo-Kantians considers philosophy as a science while Gadamer follows Heidegger who negates a scientifical character of philosophy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2721
DOI: 10.12775/RF.2016.010
ISSN: 0035-9599
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Problem_historii_filozofii_czesc_druga.pdf504,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons