Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2734
Tytuł: Poznawcze oraz kulturowe determinizmy nabywania języka
Autor: Walentukiewicz, Wiesław
Słowa kluczowe: nauka języka; determinizmy kulturowe; determinizmy poznawcze
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 59-80). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article deals with two types of determinisms: cognitive and cultural. It attempts to prove that cognitive determinism plays an essential role, particularly factors responsible for the perception of the size of objects and that determine the formation of basic level sets on the basis of overall similarity. Sets or concepts, which have been initially distinguished in such a manner, are modified through cultural factors, mainly by gestures and the use of the same names for objects belonging to a set or various names for objects not belonging to it. All these actions are aimed at enabling the learner to gain the ability to use a language accepted in a given culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2734
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Walentukiewicz_Poznawcze_oraz_kulturowe_determinizmy_nabywania_jezyka.pdf360,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons