Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2738
Tytuł: Lęk przed śmiercią : wybrane koncepcje polskich bioetyków
Autor: Wrona, Barbara
Słowa kluczowe: śmierć; lęk; bioetyka
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 193-211). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Fear of death was the subject of consideration of people in ancient times. Now, fear is intensified. Man feels increasingly lonely and helpless against the aging process and dying. The contemporary culture is characterized by an attitude of alienation, not only in relation to society, but also to own nature. Reflecting of this situation is seen as the lack of acceptance of their fate, and an aging of body. Contemporary culture is characterized by instability, which is an expression of controversy around the concept of life, and human dignity. The most relevant perspective on this problem is considered by bioethics. Defining the concept of thanatic fear and medicalisation of life and death I would like to pay special attention to the position occupied by the Polish bioethicists — propose by Kazimierz Szewczyk.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2738
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wrona_Lek_przed_smiercia.pdf347,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons