Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/274
Title: Krajobrazy sieci. Kosmografia Zbigniewa Blukacza
Authors: Pacukiewicz, Marek
Keywords: Zbigniew Blukacz; krajobraz; droga; kontekst kulturowy
Issue Date: 2016
Citation: Laboratorium Kultury, 2016, t. 5, s. 229-246
Abstract: Malarstwo Zbigniewa Blukacza wpisuje się we współczesne rozważania nad formą i treścią krajobrazu kulturowego. Twórczość artysty dokumentuje mediację pomiędzy naturą i kulturą: przywraca kontekstualność krajobrazu, ale też przedstawia go jako efekt interpretacyjnej pracy kultury. Centralnym punktem tej twórczości pozostaje jednak człowiek: umiejscowiony w przestrzeni twórca kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/274
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pacukiewicz_Krajobrazy_sieci.pdf358,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons