Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2742
Tytuł: Konserwatywna krytyka liberalnej koncepcji wolności Johna Stuarta Milla
Autor: Wroński, Lucjan
Słowa kluczowe: John Stuart Mill; koncepcja wolności; liberalizm; krytyka
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 347-363). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The present paper is devoted to criticism of Mill’s liberal conception of liberty which was made by a defender of an older English Liberalism, namely James Fitzjames Stephen. It emphasizes the opposite premise of liberal’s and conservative’s anthropology. The author tries to answer the question whether nineteenth- century liberalism is still relevant today.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2742
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wronski_Konserwatywna_krytyka_liberalnej_koncepcji_wolnosci.pdf342,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons