Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2743
Tytuł: Myśli Karola Wojtyły o kulturze
Autor: Mruszczyk, Magdalena
Słowa kluczowe: Karol Wojtyła; kultura
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 364-381). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Karol Wojtyła is one of the finest polish philosopher and theologians of the twentieth century, the author of the adequate anthropology — philosophical conception of man, which he expressed in a work entitled: The Acting Person. This conception shows the possibility and necessity of interpreting the human person as a multifaceted human creativity. Wojtyła understands this creativity as a result of any human, personal actions, which express cultural- -creative trait. The conception of the adequate anthropology reveals, that man is the creator not only of culture. The man also reveals himself as a person by this culture-creative action. This means that culture, which is undoubtedly a product of the human beings, can be seen as a source of knowledge about the human person, as a direct object of external and internal (spiritual) experience which subject is the human person. Considering culture as a human act, and while the result of this act is defined by the author in a specific way, which takes into account primarily the fact, that man is the person
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2743
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mruszczyk_Mysli_Karola_Wojtyly_o_kulturze.pdf387,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons