Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2763
Tytuł: Słowo (od)czytane i słowo w zabawie w stymulowaniu rozwoju mowy i języka dziecka
Autor: Przybyła, Olga
Słowa kluczowe: mowa dziecka; stymulowanie rozwoju; słowo
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 97-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author presents problems of language competence among kindergarten children and analyses spoken language acquisition by the children. She connects theoretical information with didactic practical — with methods and forms of work to develop the communication skill. The author points how involving a child in a social situation affects its language. She points at significant importance of the motivating activity of teacher to build proper relations between him and a pupil when they are based on trust, friendliness and belief in abilities of a child. The author describes specific teaching procedures followed by the examples of exercises — common reading of fairy tales and plays — aiming at the improvement of both the children’s language and the development of their language awareness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2763
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przybyla_Slowo_(od)czytane_i_slowo_w_zabawie.pdf380,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons