Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2784
Tytuł: A person from another culture : a reading of Margaret Atwood's "The Man from Mars"
Autor: Szatanik, Zuzanna
Słowa kluczowe: Margaret Atwood; pisarze kanadyjscy
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Czarnowus, J. Warmuzińska-Rogóż (red.), “Traverser les frontieres : melanges offerts au professeur Krzysztof Jarosz” (s. 167-180). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "The central themes of Margaret Atwood’s short story The Man from Mars include the hierarchical relationship between the Occidental Self and the Oriental Other (represented here by a white, rich, Anglophone girl named Christine, and a mysterious Asian man, respectively), and the construction of otherness by the majority group. Both issues are fundamental to postcolonial theory, which is why my reading follows a great many interpretations of Atwood’s literary works—and particularly her novels Surfacing, Bodily Harm, and The Robber’s Bride—which bring to light the complexities inscribed in the field of postcolonialism".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2784
ISBN: 9788380121348
9788322622988
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szatanik_A_Person_from_Another_Culture_A_Reading_of_Margaret.pdf445,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons