Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2800
Tytuł: Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym
Autor: Zachariasiewicz, Maciej
Słowa kluczowe: klauzula arbitrażowa; międzynarodowy arbitraż handlowy
Data wydania: 2007
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 1 (2007), s. 85-114
Abstrakt: Przedmiotem opracowania jest problematyka prawna związana z zasadą niezależności klauzuli arbitrażowej (jej autonomicznym charakterem) w stosunku do umowy podstawowej. Przytoczone rozważania dotyczą przede wszystkim funkcjonowania tej zasady w międzynarodowym arbitrażu handlowym, choć poczynione uwagi będą miały znaczenie także na tle obrotu krajowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2800
ISSN: 1896-7604
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zachariasiewicz_Autonomiczny_charakter_klauzuli_arbitrazowej.pdf372,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons