Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2800
Title: Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym
Authors: Zachariasiewicz, Maciej
Keywords: klauzula arbitrażowa; międzynarodowy arbitraż handlowy
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 1 (2007), s. 85-114
Abstract: Przedmiotem opracowania jest problematyka prawna związana z zasadą niezależności klauzuli arbitrażowej (jej autonomicznym charakterem) w stosunku do umowy podstawowej. Przytoczone rozważania dotyczą przede wszystkim funkcjonowania tej zasady w międzynarodowym arbitrażu handlowym, choć poczynione uwagi będą miały znaczenie także na tle obrotu krajowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2800
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zachariasiewicz_Autonomiczny_charakter_klauzuli_arbitrazowej.pdf372,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons