Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2813
Title: Książka harcerska : Od zapomnienia do przypomnienia
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: Książki harcerskie
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci młodzieży. T. 4" (S. 56-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka o tematyce harcerskiej pojawiła się na rynku wydawniczym niedługo po wojnie i nie tylko przez pierwsze lata powojenne, ale przez bardzo długi czas dominowała w niej tematyka wojenna — jako temat główny bądź w charakterze reminiscencji. Dostrzec można też stosunkowo szybkie wykształcenie się drugiego nurtu, głównie o tematyce przygodowej, który opowiadał tylko o współczesności i cechował się położeniem nacisku na przygodę, zwłaszcza tę obozową, jako istotę harcerstwa. W pierwszych latach powojennych na rynku księgarskim dostępne były też wznowienia literatury przedwojennej, ale nie będą one stanowiły przedmiotu naszych rozważań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2813
ISBN: 9788322622094
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Ksiazka_harcerska.pdf321,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons