Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2817
Title: Przemiany powieści historycznej dla młodzieży w latach 1945-1980
Authors: Pytlos, Barbara
Gwadera, Małgorzata
Keywords: powieść historyczna dla młodzieży; przemiany
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci młodzieży. T. 4" (S. 98-115). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Różne odmiany powieści historycznej — biograficzną, epopeję historyczną, legendarną, tradycyjną i inne — łączy dążenie do wielostronnego przedstawiania prawdy o dziejach z przeszłości. Europejską powieść historyczną, ale także i polską, można podzielić na trzy okresy: pierwszą i drugą połowę wieku XIX oraz wiek XX. Europejską powieść historyczną, w której dominuje dynamiczna fabuła, reprezentują między innymi: Walter Scott (Waverley, czyli lat temu sześćdziesiąt, 1814), Aleksander Dumas (Trzej muszkieterowie, 1844), Robert Graves (Ja, Klaudiusz, 1934). Łączyli oni w utworach historycznych wątki fantastyczne, awanturnicze, przygodowe (romans historyczny).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2817
ISBN: 9788322622094
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytlos_Przemiany_powiesci_historycznej_dla_mlodziezy.pdf324,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons