Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2820
Tytuł: Umiejętność czytania ze zrozumieniem a kompetencja przestrzenna
Autor: Guzy, Anna
Słowa kluczowe: kompetencja przestrzenna; kompetencje językowe; język polski nauczanie
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 86-98
Abstrakt: The article refers to the determinants of learners’ linguistic competence. It defines the influence of spatial competence (understood here as a sum of abilities within the scope of imagination and spacious orientation) on reading comprehension skills. The article consists of two parts. In the first one, it outlines the issue of gaining spatial competence and its impact on linguistic competences (i.e. orthography and lexis). The second part, on the other hand, presents the results of the studies on the influence of different types of tasks done by primary school learners (short answer, matching and essay tasks, etc.). The studies show a substantial influence of imagination and spacious orientation on reading comprehension skills (on the example of primary school sixth grade learners).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2820
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_Umiejetnosc_czytania_ze_zrozumieniem.pdf683,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons