Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2821
Title: Komiks w PRL-u
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: komiks; PRL
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci młodzieży. T. 4" (S. 176-202). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Komiks w XX wieku stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko artystów rysowników, dostrzegających w tej formie możliwość realizacji swoich zamierzeń twórczych, lecz także badaczy, którzy postanowili z owego medium uczynić przedmiot poważnej refleksji naukowej. Zwłaszcza po 1990 roku, kiedy zlikwidowano Główny Urząd Kontroli, Publikacji i Widowisk, co umożliwiło wprowadzenie na rynek polski zagranicznych wydawnictw komiksowych, zaczęły pojawiać się opracowania o charakterze syntetycznym lub przyczynkarskim, obejmujące m.in. historię komiksu, także zagranicznego; typologię; metodologię badań tego rodzaju wydawnictw.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2821
ISBN: 9788322622094
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Komiks_w_PRL.pdf355,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons