Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2828
Tytuł: Wznowienia książek z dwudziestolecia międzywojennego
Autor: Nadolna-Tłuczykont, Marta
Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne; książki; wznowienia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci młodzieży. T. 4" (S. 286-294). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W latach 1945—1950 pojawiły się w Polsce prywatne wydawnictwa zajmujące się publikowaniem literatury dla dzieci i młodzieży. Niektóre z nich kontynuowały działalność sprzed wojny, inne dopiero rozpoczęły swą aktywność. Część z nich funkcjonowała krótko, ponieważ została szybko zlikwidowana przez władzę i instytucję cenzury. Co jednak najistotniejsze, wybrane oficyny zaczynały swą reaktywację od wydawania książek autorów najpoczytniejszych w dwudziestoleciu międzywojennym. Celem edytorów była odbudowa finansowa po ciężkich latach drugiej wojny światowej czy chęć szybkiego osiągnięcia zysków (w przypadku nowo powstałych oficyn), a w książkach pisarzy najpopularniejszych w międzywojniu widziano ogromne możliwości zarobkowe. Wydawnictwa te musiały się jednak podporządkować wielu przepisom i dyrektywom wprowadzanym przez nowych rządzących, które uniemożliwiały rozwój, o czym kilka słów dalej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2828
ISBN: 9788322622094
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nadolna_Tluczykont_Wznowienia_ksiazek_z_dwudziestolecia_miedzywojennego.pdf280,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons