Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2829
Tytuł: Książka zabawka na polskim rynku wydawniczo-księgarskim w PRL-u
Autor: Maroń, Agnieszka
Słowa kluczowe: książka dziecięca; PRL
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci młodzieży. T. 4" (S. 295-309). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej rynek książki dziecięcej podlegał takim samym uregulowaniom, jak reszta sektora wydawniczego. Procesy i zjawiska, które zadecydowały o całościowym kształcie polskiej produkcji wydawniczej wywarły wpływ także na istnienie i funkcjonowanie na tym rynku książki zabawki. Decydującą rolę odegrały decyzje polityczne, tj. centralizacja i podporządkowanie kultury ideom partyjnym oraz problemy gospodarcze związane z ograniczoną ilością papieru, farb drukarskich i przestarzałym parkiem maszynowym w drukarniach. Jednak współcześnie najbardziej rozpowszechnione jest przekonanie, że w czasach PRL-u oferta książek zabawek była niezwykle wąska i ograniczała się głównie do książek importowanych, drukowanych w innych krajach bloku socjalistycznego. Celem niniejszego tekstu jest wykazanie, że książki zabawki wytwarzane przez polskie oficyny, choć może nie tak efektowne, jak produkty zagraniczne, warte są zainteresowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2829
ISBN: 9788322622094
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maron_Ksiazka_zabawka_na_polskim_rynku_wydawniczo_ksiegarskim.pdf306,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons