Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2841
Tytuł: Głośno i wyraźnie, czyli pierwsza lekcja dobrego mówienia
Autor: Guzy, Anna
Słowa kluczowe: poprawa wymowa; poprawna mowa; adukacja literacka
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 161-171
Abstrakt: The article presents the main group of exercises to be helpful when shaping correct speaking habits. In the beginning, the breathing exercises (including those lengthening the breath phase), the exercises devoted to the motorics of the articulation apparatus (a mandible, tongue, soft palate and lips), and, in final, selected articulation‑enunciation exercises were contrasted. The appendices include the exercises prior to recitation, called ABC, that could be used by the teacher during a lesson connected with text presentation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2841
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_Glosno_i_wyraznie_czyli_pierwsza_lekcja_dobrego_mowienia.pdf567,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons