Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2842
Tytuł: Sarmaci poznają świat : Ameryka
Autor: Malicki, Jan
Słowa kluczowe: William Robertson; "The History of America"; "Historyja odkrycia Ameryki przez Kolumba"; Jacek Jezierski; Ameryka
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 15-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The essay deals with the Polish translation of William Robertson’s The History of America, which was translated by Jacek Jezierski and published in 1789. The Polish version, Historyja odkrycia Ameryki przez Kolumba…, is discussed both in the historical and geographical settings of Columbus’ time as well as in relation to the dramatic history of the Great Sejm. The author also reflects on the reasons why the book is absent from bibliographies, and offers biographical sketches of Robertson and Jezierski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2842
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malicki_Sarmaci_poznaja_swiat.pdf439,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons