Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2845
Title: "Siedem rozmów o poezji" - Floriana Śmiei dialogi z poetami
Authors: Maroszczuk, Grażyna
Keywords: Florian Śmieja; "Siedem rozmów o poezji"
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 119-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Siedem rozmów o poezji (“Seven Conversations about Poetry”) was published in Toronto in 1990, and consists of a set of impromptu dialogues, conducted and recorded by Florian Śmieja, poet, professor, translator of Spanish and Spanish-American poetry, with Polish poets, prose writers, historians of literature, editors of journals, and university professors. Śmieja’s interlocutors are: Tymon Terlecki, Jerzy Pietrkiewicz, Janusz Ihnatowicz, Stanisław Barańczak, Krzysztof Lisowski, Julia Hartwig, Artur Międzyrzecki, and Wacław Iwaniuk. These conversations are evidence of Śmieja’s keen interest in the Polish intellectual milieu both in the diaspora and in Poland, as well as his eagerness to participate in the current life of both environments. The book provides a varied and rich context for the study of contemporary Polish emigré poetry.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2845
ISBN: 9788322622643
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maroszczuk_Siedem_rozmow_o_poezji.pdf481,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons