Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2848
Tytuł: Amerykańska przygoda Iwaszkiewicza : obce smaki
Autor: Mytych-Forajter, Beata
Słowa kluczowe: Jarosław Iwaszkiewicz; listy z Argentyny i Chile
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 303-314). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper discusses the largely forgotten letters of Jarosław Iwaszkiewicz written from Argentina and Chile. The transoceanic trip brought the writer into contact with the unknown; a world that was unfamiliar linguistically, culturally, in custom, and, above all, one that surprised the senses. Renderings of tastes and scents are the most memorable fragments of these letters, for here he mingles most effectively the familiar and the strange, the essence of being a tourist.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2848
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mytych_Forajter_Amerykanska_przygoda_Iwaszkiewicza.pdf521,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons