Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2852
Tytuł: "American dream" Jacka Podsiadły
Autor: Jochemczyk, Mariusz
Słowa kluczowe: Jacek Podsiadło; "American dream"; literatura amerykańska; tradycja kulturalna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 377-390). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper examines the links and affinities of Jacek Podsiadło’s work with broadly understood American literary and cultural tradition. Podsiadło’s eponymous “dream” has two aspects: on the one hand, a fascination with the profusion of formulas and stereotypes, characteristic of American pop culture (popular literature, comics, music, film, cartoons) and, on the other, a deep preoccupation with the spiritual and mystical strains of the radical “philosophy of life” embodied in the thought of the eminent Transcendentalist from Concord — Henry David Thoreau.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2852
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jochemczyk_American_dream_Jacka_Podsiadly.pdf490,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons