Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2873
Title: Oświeceniowi poeci o źródłach, naturze i prawidłach czasu
Authors: Marcinkowska-Malara, Małgorzata
Keywords: poezja polska; Oświecenie; czas w literaturze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska-Malara (red.), "Wiek XVIII (nie tylko) w szkole : literatura - historia - kultura - sztuka" (S. 71-86). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "(...) W przemyśleniach nad czasem oświeceniowi poeci stali jakby na granicy postawy renesansowej i barokowej. Z jednej strony w sposób racjonalny postrzegali i przyjmowali różne zjawiska oraz elementy otaczającej rzeczywistości, natomiast z drugiej – towarzyszyła im niejasna obawa i lęk przed przemijaniem. Pragnienie zrozumienia świata oraz jego prawideł kończyło się smutną refleksją, związaną z niemożnością pełnego poznania – trudnością oswojenia upływającej chwili. Rozważania zawarte w rozprawie wynikają ze wstępnych zaledwie rozpoznań na temat specyfiki myśli o czasie w poezji oświeceniowej. Stanowią one szkic do dalszych badań nad temporalnymi wątkami utrwalonymi przez ówczesnych literatów." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2873
ISBN: 9788322622025
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcinkowska_Oswieceniowi_poeci_o_zrodlach_naturze_i_prawidlach_czasu.pdf467,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons