Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2905
Tytuł: Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej
Autor: Kubin, Tomasz
Słowa kluczowe: pokój; integracja europejska
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk - Polska - Europa - świat : pamięci Profesora Jana Przewłockiego" (S. 227-246). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Proces integracji europejskiej został wszczęty w rezultacie wystąpienia wielu okoliczności i uwarunkowań, wśród których dążenie do niedopuszczenia do wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami zachodnioeuropejskimi i utrwalenie pokoju miały znaczenie kluczowe. Być może bez traumatycznych doświadczeń II wojny światowej i kilkudziesięciu milionów jej ofiar do zainicjowania integracji nie doszłoby lub też miałaby ona inny przebieg i charakter. Jak do tej pory integracja w ramach UE (WE) stanowi najlepsze z kiedykolwiek zrealizowanych ucieleśnienie koncepcji federacji I. Kanta jako jednego ze składników wiecznego pokoju i okazuje się skutecznym instrumentem utrzymania pokojowych relacji pomiędzy państwami członkowskimi — obecnie prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy nimi wydaje się bardzo małe i chyba najmniejsze w historii, a taki instrument polityki zagranicznej państwa, jak groźba użycia siły w relacjach pomiędzy państwami UE, odszedł w zapomnienie. Jak pisze B. McSweeney, wojna pomiędzy Francją a Niemcami oraz pozostałymi państwami UE jest nie do pomyślenia i jest to prawdopodobnie najczęstsze wyrażenie dotyczące skutków integracji europejskiej. UE jest określana mianem „bezpiecznego portu”, w którym wydaje się, że działanie najniebezpieczniejszych elementów stosunków międzynarodowych zostało zawieszone.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2905
ISBN: 9788322621608
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubin_Pokoj_jako_cel_i_efekt_procesu_integracji_europejskiej.pdf387,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons