Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2960
Title: Czasopisma dla dzieci i młodzieży
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: prasa dziecięca; prasa młodzieżowa; historia prasy dziecięcej; historia prasy młodzieżowej; children's press; youth press
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 27-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Komercjalizacja prasy spowodowała wiele zmian w czasopiśmiennictwie dziecięco‑młodzieżowym. Periodyki dziecięce przekształciły się w barwne współczesne magazyny, zaspokajające różne zainteresowania młodych odbiorców. Kolorowe, starannie edytowane pisma stały się powszechnie dostępne. W ciągu ostatnich dwudziestu paru lat pewne tytuły upadły, inne zmieniły orientację, miejsce znikających natychmiast zajęły nowe, starające się na różne sposoby zdobyć czytelników. Niektóre tytuły spotyka zdecydowana krytyka pedagogów czy bibliotekarzy. Niezależnie od ocen, „dzisiaj w warunkach konkurencji rynkowej zarówno dzieci, jak i ich rodzice i nauczyciele, mają dostęp do szerokiego wachlarza czasopism, trzeba tylko umieć szukać i wybierać w tym ogromie tytułów".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2960
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niespotek_Szamburska_Czasopisma_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf656,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons