Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2963
Title: Specyfika psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach rozwodowych i o separację
Authors: Woszczek, Leszek
Keywords: opiniodawstwo sądowe; sprawy rozwodowe; psychologia sądowa
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 135-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Opiniodawstwo w sprawach rozwodowych i o separację stanowi ważne pole praktyki biegłych psychologów. W zdecydowanej większości spraw rozwodowych i o separację sąd całościowo uwzględniał wnioski i zalecenia zawarte w ekspertyzie psychologicznej. Niestety, biegli psycholodzy powoływani są niezmiernie rzadko w stosunku do liczby toczących się spraw rozwodowych i o separację. Wiadomo, że orzeczenie rozwodu bądź separacji rodzi liczne konsekwencje nie tylko natury prawnej. Przede wszystkim powoduje zmiany funkcjonowania systemu rodzinnego. Istnieje zatem potrzeba, aby sądy w większym stopniu korzystały z wiadomości i umiejętności specjalnych z zakresu psychologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2963
ISBN: 9788380126459
ISSN: 9788322619898
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Woszczek_Specyfika_psychologicznego_opiniodawstwa_sadowego_w_sprawach_rozwodowych.pdf507,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons