Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2973
Title: Współcześni badacze literatury dla dzieci i młodzieży
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: badania historycznoliterackie; badacze literatury dla dzieci i młodzieży
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 119-124). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł zawiera syntetyczne informacje na temat badaczy i ośrodków naukowych zajmujących się problematyką badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka przedstawiła ośrodki, w których prowadzone są powyższe badania, jako kryterium prezentacji przyjęto obecność chociaż jednego samodzielnego pracownika naukowego, wokół którego grupują się młodsi badacze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2973
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Wspolczesni_badacze_literatury_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf564,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons