Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2986
Title: Instytucja mediacji w sprawach karnych osób dorosłych - charakterystyka i funkcjonowanie
Authors: Rode, Magdalena
Keywords: mediacja sądowa; postępowanie mediacyjne
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 257-275). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Instytucja mediacji jest w ograniczonym zakresie wykorzystywana przez sądy. Odnotowuje się jednak systematyczną tendencję wzrostową. W prezentowanych badaniach instytucją mediacji objęto głównie przestępstwa z zakresu przemocy domowej, konfliktów sąsiedzkich, pobić, naruszenia i zniszczenia mienia. Postępowanie mediacyjne — wynik mediacji zależą od wielu czynników: motywacja do skorzystania z instytucji mediacji, nastawienie stron do siebie, zgodność celów i oczekiwań stron, indywidualne cechy uczestników mediacji, także rodzaj przestępstwa. Na te czynniki nakładają się dodatkowo silne i zazwyczaj negatywne emocje i zachowania, takie jak: gniew, złość, chęć ukarania, poczucie krzywdy ofiary i sprawcy, które w trakcie działań mediacyjnych ulegają zmianie. Wszelkie występujące między stronami różnice w sferze poznawczej, emocjonalnej, motywacyjnej niweluje osoba mediatora. Mediator w równym stopniu stoi na straży interesów zarówno ofiary, jak i sprawcy. Ma to istotny wpływ na przebieg i wynik mediacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2986
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rode_Instytucja_mediacji_w_sprawach_karnych_osob_doroslych.pdf490,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons