Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2991
Tytuł: Integracja a konflikt społeczny. Socjologiczny aspekt relacji
Autor: Śliz, Anna
Szczepański, Marek S.
Słowa kluczowe: cultural diversity; assimilation; integration; segregation; ethnic conflict
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy" (S. 145-158). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article examines the specificity of co‑existence of ethnic conflict in assimilation, integration and segregation process. More important process of modern world is the increase in the number of migrations and the contemporary nomadism. There is a number of reasons why migrations occur, the primary ones including the enormous variation in the level of civilization development that can be observed in various parts of the world. A tangible result of contemporary migrations is ethnic and cultural diversity of many social spaces. In this spaces assimilation, integration and segregation processes take place which most often result in harmonious coexistence of people from different cultural systems, but sometimes lead to real or symbolic conflicts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2991
ISBN: 9788380123526
ISSN: 9788380123519
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sliz_Integracja_a_konflikt_spoleczny_Socjologiczny_aspekt_relacji.pdf481,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons