Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/301
Tytuł: Komentarz do art. 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015, poz. 196 ze zm.)
Autor: Lipiński, Aleksander
Słowa kluczowe: Geological and Mining Act; geological activity; mining of minerals
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2016), nr 1, s. 31-38
Abstrakt: The commented rules determine the basic scope of Geological and Mining Act of 9 June 2011. It covers the performance of geological work, extracting minerals from deposits, underground non-reservoir storage of substances, and also - as part of a demonstration project - the underground storage of waste and carbon dioxide. The provisions of this Act shall apply correspondingly to some other use of the interior of the Earth’s crust.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/301
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lipinski_Komentarz_do_art_1-2_ustawy_z_9_czerwca_2011.pdf647,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons