Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/302
Tytuł: Na marginesie opracowania "Gaz łupkowy w Polsce. Aspekty prawno-środowiskowe". Red. M. Stoczkiewicz. Warszawa: Raport ClientEarth, grudzień 2014, ss. 99
Autor: Lipiński, Aleksander
Słowa kluczowe: shale gas; environmental threats; underground waters
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2016), nr 1, s. 39-52
Abstrakt: The authors of the report analyse the risks and threats to the environment that may occur in connection with prospecting for, exploration of and exploitation of shale gas in Poland. The report includes both the requirements of European and Polish law. According to the authors, these solutions do not provide sufficient environmental protection. Their assessments are not only based on false premises, but also are devoid of adequate justification.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/302
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lipinski_Na_marginesie_opracowania_Gaz_lupkowy_w_Polsce.pdf634,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons