Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/303
Tytuł: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394/15
Autor: Lipiński, Aleksander
Słowa kluczowe: protection of mineral deposits; local development
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2016), nr 1, s. 53-65
Abstrakt: The commented judgment regards the statutory command to include information about mineral deposits in the study of conditions and directions of local (spacial) development. Since the municipal council had ignored this obligation while preparing the study, the voivode (as the supervisory authority) had an obligation to appropriately modify this document by replacement ordinance. Environmental Protection Law in its Art. 72 provides that such studies as well as local development plans must take into account the current and future needs related to the mining of minerals from deposits.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/303
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lipinski_Glosa_do_wyroku_Naczelnego _Sadu_Administracyjnego.pdf581,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons