Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3034
Title: Dyskusje o pojmowanie filozofii polityki
Authors: Czakon, Tomasz
Keywords: filozofia polityki; filozofia w Polsce; filozofia współczesna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
Citation: T. Czakon, D. Ślęczek-Czakon (red.), "Współczesna filozofia społeczna w Polsce : wybrane problemy" (S. 37-75). Katowice : "Śląsk"
Abstract: Przedmiotem mojego zainteresowania są sposoby pojmowania filozofii polityki (filozofii politycznej) w Polsce po 1989 roku. Wydarzenia tego roku wywarły duży wpływ także na funkcjonowanie tej dziedziny. Publikacje związane z filozofią polityki (filozofii politycznej) stały się bardzo popularne. Jako specjalność podaje ją wielu filozofów, jednocześnie równie licznie zajmują się nią badacze innych specjalności (socjolodzy, politolodzy, prawnicy). Jednak przełom 1989 roku przejawia się nie tylko w zwiększonym zainteresowaniu problemami filozofii polityki (filozofii politycznej), lecz także wówczas pojęcia te pojawiają się w powszechnym użyciu i zaczynają być przedmiotem analizy1. Również wtedy przedmiotem zainteresowania stały się problemy wcześniej nieobecne w dyskusjach (w dużym stopniu z oczywistych powodów), takie jak: transformacja, globalizacja, demokracja, wolność, sprawiedliwość i wiele innych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3034
ISBN: 978-83-7164-846-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czakon_Dyskusje_o_pojmowanie_filozofii_polityki.pdf911,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.