Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/304
Tytuł: Komentarz do art. 3-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Autor: Lipiński, Aleksander
Słowa kluczowe: Geological and Mining Act; waters as minerals
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2016), nr 2, s. 27-39
Abstrakt: Art. 3 determines the situations in which the Geological and Mining Law does not apply; Art. 4 applies to mining (with the exception of the law in question) of certain minerals by individuals to meet their own needs. Art. 5 defines therapeutic (curative) waters, thermal waters and brines, and determines that they are minerals within the meaning of the GMA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/304
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lipinski_Komentarz_do_art_3-5_ustawy_z_dnia_9_czerwca_2011.pdf721,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons