Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3058
Title: Współczesny rynek książki dla dzieci i młodzieży
Authors: Gwadera, Małgorzata
Keywords: rynek książki w Polsce; sprzedaż książek; rynek książki dla dzieci; rynek książki dla młodzieży
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 152-166). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pojęcie rynku książki zawiera w sobie „wszystkie działania związane z wydawaniem, promocją i sprzedażą publikacji zwartych, oznaczonych numerem ISBN, a więc zespół interakcji, jakie występują od złożenia przez autora maszynopisu w wydawnictwie do oddania gotowej książki do rąk czytelnika”. Uczestnikami tych przedsięwzięć są ex definitione wydawca, dystrybutor i odbiorca wydawnictw zwartych. Jako jeden z czynników stymulujących kulturalny i gospodarczy rozwój społeczeństw, rynek książki jest silnie uwarunkowany przemianami zachodzącymi w tych dwóch obszarach aktywności ludzkiej. Momentem zwrotnym dla współczesnego polskiego rynku wydawniczego był przełom polityczny, który dokonał się w kraju po 1989 roku, a zwłaszcza ustawa Sejmu Rzeczypospolitej o zniesieniu cenzury z 12 maja 1990 roku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3058
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwadera_Wspolczesny_rynek_ksiazki_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf567,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons