Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/306
Tytuł: Prawa przysługujące do przestrzeni w obrębie wykonywanych robót geologicznych w ramach geotermii
Autor: Wójcik-Jackowski, Sebastian
Słowa kluczowe: Geothermal energy; Geological work; Ownership; Disposition; Land property
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 2016, nr 1, s. 85-98
Abstrakt: The subject of the text is the issue of geothermal energy, considered in the context of the rights to a plot of land and the interior of the Earth when conducting geological works under the relevant legislation in this matter, which have been analyzed taking into account the specifics of specified types of renewable energy sources.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/306
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcik-Jackowski_Prawa_przyslugujace_do_przestrzeni_w_obrebie_wykonywanych_robot.pdf646,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons