Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3077
Title: Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne : glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. (C-463/06), FBTO Schadeversekeringen N.V./Jack Odenbreit
Authors: Fras, Mariusz
Keywords: roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej; właściwość sądu; glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Issue Date: 2009
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 4 (2009), s. 159-173
Abstract: Ofiara wypadku drogowego może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie przed sądem państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania. Prawo wspólnotowe uzależnia to prawo jedynie od spełnienia warunku, aby ubezpieczyciel miał swą siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i aby takie bezpośrednie powództwo było dopuszczalne w świetle prawa krajowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3077
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fras_Wlasciwosc_sadu_w_zakresie_roszczen_z_tytulu_odpowiedzialnosci_cywilnej.pdf397,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons