Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3078
Title: Znaczenie orzeczenia sądu zagranicznego w postępowaniu rozpoznawczym przed polskim sądem : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2005 r. (V CK 783/04)
Authors: Sznajder, Katarzyna
Keywords: postępowanie rozpoznawcze; orzeczenie sądu zagranicznego; sąd polski; glosa do wyroku Sądu Najwyższego
Issue Date: 2009
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 4 (2009), s. 175-182
Abstract: Sąd Najwyższy we wspomnianym wyroku wypowiedział się między innymi co do kwestii przesłanek i sposobu uwzględniania w Polsce orzeczeń sądów państw obcych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3078
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sznajder_Znaczenie_orzeczenia_sadu_zagranicznego_w_postepowaniu_rozpoznawczym.pdf345,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons