Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/308
Tytuł: Prawne zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji
Autor: Cholewa, Klaudia
Słowa kluczowe: recycling; end‑of-life vehicles; waste management
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2016), nr 2, s. 11-26
Abstrakt: The article describes the legal rules of the management of end‑of life vehicles. To Begin with, I present the legal regulations concerning end of life vehicles and the general principles of wrecks management. Hereinafter, I characterize the obligations of operators participating in the recycling of end of life vehicles: producers, distributors and other operators introducing vehicles as well as collectors, dismantlers and shredders.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/308
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cholewa_Prawne_zasady_postepowania_z_pojazdami_wycofanymi_z_eksploatacji.pdf704,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons