Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3084
Title: Literatura dla młodego odbiorcy w polskojęzycznych zasobach sieciowych
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: biblioteki cyfrowe; edukacja medialna; książka elektroniczna; e-book
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 213-227). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Internet jako najnowsze osiągnięcie technologiczne niesie ze sobą zarówno szanse na usprawnienie czy wzbogacenie wielu form ludzkiej aktywności, jak i zagrożenia, których źródło tkwi przede wszystkim w niewłaściwym wykorzystywaniu generalnie wszystkich zdobyczy techniki. Dzięki globalnej sieci komputerowej człowiek ma możliwość korzystania przede wszystkim z nieprzebranych zasobów informacji właściwie na każdy interesujący go temat. Internet współcześnie to także jedno z najpopularniejszych mediów komunikacyjnych. Wystarczy bowiem mieć dostęp do komputera oraz do sieci i o każdej porze można wysyłać (przyjmować) listy wraz załączonymi do nich plikami multimedialnymi lub, nie wychodząc z domu, prowadzić rozmowy ze znajomymi czy nawiązywać nowe kontakty interpersonalne. Za pośrednictwem Internetu dokonuje się też zakupów, załatwia wiele formalności, np. w instytucjach użyteczności publicznej, co wcześniej wymagało osobistego kontaktu klienta z urzędnikiem. Także inne środki masowego przekazu dostrzegły w globalnej sieci możliwości dalszego rozwoju. Dlatego w Internecie znalazły się książka, prasa, film, radio, telewizja.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3084
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Literatura_dla_mlodego_odbiorcy_w_polskojezycznych_zasobach_sieciowych.pdf517,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons