Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/311
Tytuł: Dostęp do informacji o środowisku w procedurze rosyjskiej ekspertyzy ekologicznej
Autor: Zawada, Katarzyna
Słowa kluczowe: information on the environment; ecological expertise; Russian Federation
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 2016, nr 2, s. 119-128
Abstrakt: Legal regime of access to information on the environment in Russian Federation law is significantly different from the one accepted by the member states of the European Union. Its main characteristic is the lack of a single legal act regulating all aspects of this subject. The aim of the article is to present solutions that were adopted in this area in the provisions concerning ecological expertise, which is one of the most important institutions in russian environmental law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/311
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zawada_Dostep_do_informacji_o_srodowisku_w_procedurze_rosyjskiej.pdf642,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons