Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3115
Tytuł: Małżeństwo, jak pogoda, nie dopisało : o "Dziewczynie z zapałkami" Anny Janko
Autor: Kisiel, Joanna
Słowa kluczowe: Anna Janko; Dziewczyna z zapałkami; literatura polska
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Kralkowska-Gątkowska, B.Nowacka (red.),"Rodzina w czasach przełomów : literackie diagnozy od XIX do XXI wieku" (S. 379-391). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The article is a proposition of reading a debut novel Dziewczyna z zapałkami by Anna Janko, an acclaimed poet. A realistic plot about a toxic marriage traces the presence of universal fable structure which makes it a novel about late maturation, building identity, searching freedom and happiness. To read the meaning of Dziewczyna z zapałkami it is important to refer to Andersen’s fable exposing character’s anonymity, a metaphoricalised fate as a lonely wandering in the freezing and dark night, a trap of immaturity and self‑destruction, and the symbolism of fire with an ambivalent interpretation which determines different endings of the story of Andersen’s and Janko’s characters. A surface of a self biographic narration covers faith in a therapeutic power of a fable‑like novel, the correct understanding of which becomes a chance of an identity and life success of the character from Anna Janko’s novel.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3115
ISBN: 9788380126541
9788322620328
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Malzenstwo_jak_pogoda_nie_dopisalo.pdf327 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons