Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3125
Title: Szaleństwo patrioty : o wierszu ["Po huraganach szarż"] Zdzisława Stroińskiego
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: Zdzisław Stroiński; poezje; patriotyzm; analiza literacka
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 77-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3125
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Szalenstwo_patrioty_O_wierszu_Po_huraganach_szarz.pdf280,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons