Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/313
Tytuł: Sprawozdanie z XVII corocznej czesko‑polsko‑słowackiej konferencji naukowej, Bojnice 6-7 września 2016 r.
Autor: Cholewa, Klaudia
Zawada, Katarzyna
Piekarska, Małgorzata
Słowa kluczowe: sprawozdanie z konferencji; prawo do środowiska
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2016), nr 2, s. 129-132
Abstrakt: W dniach 6-7 września 2016 roku w Bojnicach na Słowacji odbyła się XVII czesko‑polsko‑słowacka konferencja naukowa. W tym roku została ona zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego, Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Finansowego Wydziału Prawa z Uniwersytetu w Trnavie, reprezentowaną przez prof. JUDr. Soňę Košičiarovą PhD. Tegoroczne rozważania koncentrowały się wokół tematu „Prawo do środowiska i instrumenty jego realizacji”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/313
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cholewa_Sprawozdanie_z_XVII_corocznej_czesko‑polsko‑słowackiej_konferencji.pdf486,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons