Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3131
Title: Pisarze dla dzieci i młodzieży na emigracji
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Gajownik, Sylwia
Keywords: emigracyjna literatura dziecięca; emigracyjna literatura młodzieżowa
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 17-29). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Znana badaczka polskiej literatury emigracyjnej, Maria Danilewicz‑Zielińska, napisała, że „Poza krajem ukazało się po 1939 r. ponad 20.000 — »druków polskich i Polski dotyczących« (tj. ekwiwalent trzyletniej produkcji wydawniczej Kraju) i już suche bibliograficzne ich wyliczenie wypełniłoby kilka tomów po paręset stron”. Refleksja ta — siłą faktu mająca charakter pewnego uogólnienia — odnosi się także do literatury dla młodego odbiorcy, która nie doczekała się do tej pory żadnej poważnej refleksji badawczej. Nawet świadomość, że książki dla małego i młodego odbiorcy przez cały czas istnienia PRL‑u powstawały także poza krajem, jest wręcz nikła. Nie ma o nich wzmianki w słownikach i opracowaniach, nawet tych, które ukazały się już po transformacji ustrojowej w Polsce. Artykuł zawiera także m.in. zestawienie z opisami bibliograficznymi utworów wydanych na emigracji, które pogrupowane są według miejsca zamieszkania autora oraz podano lokalizację biblioteczną w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3131
ISBN: 9788322621196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Pisarze_dla_dziec_ i_mlodziezy_na_emigracji.pdf535,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons