Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3137
Title: Bóg źródłem autonomii rzeczy ziemskich ("rerum terrenarum autonomia" - GS 36,1)
Authors: Szymik, Jerzy
Keywords: Bóg; wyznanie wiary; religia
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 125-137). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pani Profesor jest od lat niezmiernie życzliwym Czytelnikiem moich książek, esejów i wierszy. Ogromnie to sobie cenię. Zapewne jedną z przyczyn tej wspierającej moją twórczość uwagi i sympatii jest fakt, że istnieje wyraźne pasmo wspólne naszych zainteresowań badawczych: literatura, kultura, Śląsk, religia, wartości… Tekst, który dedykuję Jubilatce, należy – ufam głęboko – do tego właśnie obszaru. 30 listopada 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego była Pani Profesor słuchaczką wykładu opartego na prezentowanym wywodzie. Przepisuję go do Księgi z szacunkiem i wdzięcznością
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3137
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ks_Szymik_Bog_zrodlem_autonomii_rzeczy_ziemskich.pdf306,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons